Stichting Wilskracht Werkt is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In het kader van de regels van de Belastingdienst rondom ANBI zijn wij verplicht een aantal gegevens via deze website beschikbaar te stellen.
Hieronder vindt u dit overzicht.

Naam
Stichting Wilskracht Werkt

RSIN/fiscaal nummer
818805559

Contactgegevens
Wilskracht Werkt
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
0624668043
info@wilskrachtwerkt.nl

Doelstelling
Stichting Wilskracht Werkt is een sociale, maatschappelijke onderneming. We werken laagdrempelig, preventief en ondernemend. Bewoners dragen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving.

Wilskracht Werkt stimuleert en ondersteunt mensen bij het zelf ontdekken van kansen, mogelijkheden en oplossingen. Zelfredzaamheid van bewoners en deelname aan de maatschappij zijn de basis voor al onze activiteiten en diensten. Hierbij staan eigen kracht en regie van de bewoner centraal.

Wilskracht Werkt spoort bewoners aan om actief deel te nemen aan de samenleving. We verbinden actieve bewoners aan bewoners die hulp nodig hebben. We gaan uit van het standpunt dat iedere bewoner iets kan betekenen voor een ander en van waarde kan zijn voor onze samenleving. Ieder mens heeft talenten en is uniek. Ons motto is: Meedoen in de samenleving voor iedereen!

De belangrijkste inkomstenbronnen van Wilskracht Werkt zijn subsidies van de gemeente Rotterdam, fondsgelden en deelnemersbijdragen.
Wilskracht Werkt heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen belang.

Beloningsbeleid
De Stichting kent een beloningsbeleid. Gemaakte onkosten van bestuursleden en vrijwilligers worden vergoed.
Het spreekt voor zich dat deze kosten per jaar verschillen.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten zie: Sociaal jaarverslag 2018 met een doorkijk naar 2019

Sociaal Jaarverslag 2017 met een doorkijk naar 2018

Beleid
Speerpunten
-Versterken van (sociale) netwerken in de wijk
-Vergroten van participatie en eigen verantwoordelijkheid
-Activiteiten ondersteunen voor Rotterdammers met een uitkering
-Bereik van en waardering en eigen inzet van buurtbewoners
-Afname zorgvraag in de wijk
-Toename van eigenaarschap van bewoners
-Bewoners sneller uit uitkering
-Stimuleren lokaal en (sociaal) ondernemerschap

Hier vindt u ons Beleidsplan 2019 – 2020

Financiële verantwoording
Onze jaarverslagen (inclusief financiële verantwoording) van de afgelopen jaren kunt u opvragen bij Wil Roode. Klik hieronder om contact op te nemen.