Tegenprestatie en activering

Wilskracht Werkt werkt samen met bewoners die een tegenprestatie voor hun WWB uitkering gaan leveren. Bij ons staan talentontwikkeling en mogelijkheden voorop! Niet alleen vrijwilligerswerk, maar de versterking van  zelfvertrouwen en  kennis van de Nederlands taal kunnen onderdeel zijn van de samenwerking met Wilskracht Werkt. Een gezonde leefstijl en actief worden vormen vaak  de eerste stappen zijn naar  meedoen in de wijk en brengen verder naar (on)betaald werk.

Wij werken samen om de eigen ontwikkelwensen en kijken hoe deze (indien van toepassing) past bij de plicht tot tegenprestatie.

Voorbeelden van  vraaggerichte activiteiten voor deelnemers die nog toegroeien naar (on)betaald werk zijn:

  • Taalconversatiegroepen. In deze groepen gaat het om durven praten en schrijven en versterkte motivatie om Nederlandse taal te leren en verder mee te gaan doen in de wijk en zo mogelijk op het werk. 
  • Bewegen op muziek. 
  • Wandel en Babbel.
Meer weten welke mogelijkheden er voor jou zijn? Mail ons dan  op info@wilskrachtwerkt.nl
Woon je in Feijenoord bel dan rustig met Aureliana Cruz: 06-81028004